ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

128 ม.1 บ้านหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น 40130 โทร.0840075554