สายตรงผอ.ชัยนาท

สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
กรุณากรอกรายละเอียดเรื่องหรือข้อเสนอแนะ ระบบจะแจ้งไปที่ไลน์ผู้อำนวยการโดยอัตโนมัติ
การแจ้งเรื่องหรือข้อเสนอแนะ ผู้ติดต่อต้องกรอกข้อมูลให้ครบถึงจะได้รับการพิจารณา
จากนั้นระบบจะรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอกไว้